VOĐENJE PROJEKTA

Nudimo mogućnost kompletnog vođenja projekta od same ideje do konačne realizacije s ciljen prodaje ili najma. Usluga može uključivati:

-traženje parcele za gradnju objekta

-izrada Poslovnog plana i analiza isplativosti projekta

-ishodovanje svih potrebnih dozvola za gradnju

-priprema dokumentacije za EU natječaj

-koordinacija svih aktivnosti vezano uz gradnju (ponude, izvođači, materijali, nadzor i dr.)

-ishodovanje uporabne dozvole